Coronavirus

Beste ouder(s), verzorger(s),

Het kan u nauwelijks zijn ontgaan: de wereld is in de ban van het coronavirus. Ook wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Hierbij zijn de instructies van de betrokken instanties voor ons leidend. We hebben de adviezen van het RIVM om de kans op besmetting met het coronavirus – en alle virussen die verkoudheid en griep veroorzaken – te minimaliseren opnieuw onder de aandacht van onze docenten gebracht. 

Wij willen u vragen om ook uw kind(eren) hierop te attenderen. Het gaat om: 

  • was regelmatig je handen met water en zeep; 
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na het snuiten direct weg; 
  • raak zo min mogelijk met je handen je ogen, neus en mond aan; 
  • houd minimaal een meter afstand van iemand die hoest of niest. 

Zijn u en uw kind(eren) net teruggekeerd uit een gebied waar corona is geconstateerd en hebben u en/of (een van) uw kind(eren) symptomen die mogelijk op besmetting met het coronavirus wijzen in de vorm van koorts (dat wil zeggen 38 graden of hoger), hoesten en/of moeilijk ademen? Dan verzoeken we u om eerst telefonisch te overleggen met uw huisarts en daarna onze school te informeren. Bedenk daarbij dat er in deze wintermaanden allerlei verkoudheids- en influenzavirussen rondwaren, dus er is geen enkele reden tot paniek. 

Wilt u meer weten over het coronavirus? De site van het RIVM wordt voortdurend geactualiseerd: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Mochten de betrokken instanties met nieuwe adviezen of maatregelen komen, dan brengen we u daarvan meteen op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, Ellen Harmsen