Nieuwsbrief K’dans.( betreft Corona Virus en Repelsteeltje)

Binnen de media is er veel te doen over het Corona virus. Wij verzorgen lessen met minder dan 100 personen dus gaan nog even door.

Wel verzoeken we, voor de veiligheid van iedereen, dat mensen met een die hoesten of andere symptomen hebben als verhoging, thuis te blijven.

We voegen nog, wellicht ten overvloede, de volgende restricties toe:

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus informeren wij u over de stand van zaken op school. Gelukkig zijn er tot heden geen besmettingen onder leerlingen of personeelsleden geconstateerd.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in onze aanpak. Op de website van het RIVM staan ook de maatregelen voor Noord-Brabant. Premier Rutte riep inwoners van Brabant vorige week op om de komende week thuis te werken indien mogelijk om daarmee verspreiding in te dammen. ,,Werk thuis, als het kan”, zei Rutte tijdens een ingelaste persconferentie van het kabinet en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Rutte richt zich daarmee vooral op kantoorpersoneel en andere mensen die hun werk ook vanuit huis kunnen verrichten. Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te beperken. Dit betekent: thuis blijven. Deze maatregel is vooralsnog tot en met eind maart van kracht. Meer informatie vindt u op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid- 19/vragen-antwoorden#Brabant.

Voor onze docenten geldt dat ze alleen naar de dansschool komen als ze geen klachten vertonen. De kans bestaat dat lessen kunnen gaan uitvallen en groepen vervangen worden. ( wat nu nog niet het geval is) Blijf de nieuwsbrieven en appgroepen dus goed volgen.

De instructies van de betrokken instanties blijven voor ons leidend en bij twijfel raadplegen wij de GGD. Op de website van de Rijksoverheid kunt u veel informatie en relevante links vinden, waaronder een pagina met adviezen voor het onderwijs:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over- coronavirus-en-onderwijs.

Onderstaande adviezen blijven van kracht en zijn aangevuld: • schudt geen handen;
-was regelmatig je handen met water en zeep;
– hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na het snuiten direct weg;

Wilt u dit ook bij uw zoon of dochter onder de aandacht blijven brengen?Bent u recentelijk in een van de risicogebieden geweest en ontwikkelt u of uw kind(eren) lichte verkoudheids- of luchtwegklachten, kortademigheid of is er een grieperig gevoel en koorts? Raadpleeg dan altijd eerst telefonisch uw huisarts.

Repelsteeltje:

De geplande voorstelling waaraan leerlingen van K’dans zouden meedoen komt is afgelast tot nadere order, theaters zijn tot einde van de maand gesloten. Ook de repetitie komt vandaag, 13-2 te vervallen.

Wilt u meer weten over het coronavirus? De site van het RIVM wordt voortdurend geactualiseerd:https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Indien de betrokken instanties met nieuwe adviezen of maatregelen komen, dan brengen we u daarvan meteen op de hoogte. 

Namens de docenten van K’dans en mijzelf,

Ellen Harmsen.